PODMÍNKY POUŽITÍ OBECNĚ

Použití webové stránky https://bagtobag.com.gr/ od návštěvníka/uživatele předpokládá jeho bezvýhradný souhlas s následujícími podmínkami použití, které se vztahují na veškerý obsah obsažený na jeho webových stránkách. Návštěvník/uživatel si proto musí před použitím služeb webu pozorně přečíst tyto podmínky a pokud s nimi nesouhlasí, nesmí služby a jejich obsah používat. Návštěvník/uživatel je požádán, aby si zkontroloval obsah podmínek použití pro případné změny. Pokračování v jeho používání https://bagtobag.com.gr/ , i po jakýchkoli změnách, znamená bezvýhradný souhlas návštěvníka/uživatele s těmito podmínkami.

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Webová stránka https://bagtobag.com.gr/ zahrnuje internetový obchod společnosti TAŠKA DO TAŠKY.

Značka: BAGTOBAG
DIČ: 136745011
VIDĚTE: NEJPRVE SE CHCETE/VYHRÁTE
Sídlo: ANAGNOSTARA 9-11 & ANAGNOSTARA 8
Číslo NÁKLADU: 13765684000

Sídlo společnosti se nachází na adrese Anagnostara 9-11, Thessaloniki TK 54627. Tento konkrétní elektronický obchod (e-shop) umožňuje jak našim zákazníkům, tak všem uživatelům internetu být přímo informováni o produktech nabízených naší společností, jakož i nakupovat online.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Práva duševního vlastnictví a ochranná známka
Veškerý design webových stránek, text, grafika, výběr a nastavení jsou majetkem společnosti BAG TO BAG a jsou jejím právem duševního vlastnictví.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jak používáme vaše údaje, můžete vidět v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů. Používání jejích online stránek a služeb https://bagtobag.com.gr/ ze strany návštěvníka/uživatele předpokládá jejich bezvýhradný souhlas s podmínkami tam uvedenými.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MÁM POSKYTOVAT PŘI OBJEDNÁVCE?
Za účelem uskutečnění jakékoli transakce prostřednictvím e-shopu BAG TO BAG a objednávek produktů společnosti budou od zákazníka vyžadovány některé osobní údaje. Při objednávce uveďte celé jméno, dodací adresu produktů, fakturační adresu objednávky (pokud se liší od dodací adresy), fakturační údaje (pokud byla zvolena platba fakturou), kontaktní telefon číslo, vaši elektronickou adresu (e-mail).

MOHOU BÝT MOJE PODROBNOSTI POSKYTNUTY TŘETÍM STRANÁM/JINÝM SPOLEČNOSTEM?
Tyto údaje společnost zpracovává v souladu s aplikací článku 7A odst. 1 písm. třetí strany, s výjimkou případů, kdy je zahájen postup stanovený právními předpisy pro zrušení důvěrnosti (zákon 2472/1997) nebo jakékoli povinnosti vyplývající z vnitrostátní implementace směrnice 2225/1994.
Údaje o vaší kreditní kartě se zadávají přímo do zabezpečeného prostředí banky a naše společnost neuchovává ani nezná žádné údaje o vaší kreditní kartě.

PROČ BYCH MĚL UVÁDĚT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
To https://bagtobag.com.gr/ využívá informace, které nám poskytnete při elektronickém odeslání formuláře, aby vás kontaktoval ohledně (i) ​​doručení objednávky na vaše místo, (ii) k potvrzení a identifikaci zákazníka v jakémkoli nezbytném případě, (iii ) pro nové nebo alternativní produkty nabízené společností https://bagtobag.com.gr/, (iv) jeho speciální nabídky https://bagtobag.com.gr/, (v) nabídky a novinky společnosti (vi) aktivace telefonní nebo internetové služby, (vii) příjem dárků po slosování soutěže. Máte možnost si vybrat, zda chcete nebo nechcete přijímat taková sdělení od https://bagtobag.com.gr/ zasláním vaší žádosti e-mailem na e-mailovou adresu info(at)bagtobag.com.gr.
Poskytnutí vašich osobních údajů z vaší strany znamená, že souhlasíte s použitím těchto údajů jeho zaměstnanci https://bagtobag.com.gr/ z výše uvedených důvodů. https://bagtobag.com.gr/ vyžaduje, aby její zaměstnanci a správci jejích webových stránek poskytovali svým uživatelským klientům úroveň zabezpečení uvedenou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V žádném jiném případě https://bagtobag.com.gr/ nesmí sdílet vaše osobní údaje s ostatními bez vašeho předchozího souhlasu, pokud to nevyžaduje zákonné prostředky. Vezměte prosím na vědomí, že za určitých podmínek je shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů shromážděných online bez vašeho předchozího souhlasu povoleno nebo vyžadováno zákonem nebo soudním příkazem (například v případě soudního rozhodnutí).

5. OBCHODNÍ PŘEDMĚTY – DOSTUPNOST – VLASTNOSTI
Produkty dostupné k prodeji, jejich vlastnosti, ceny a skladové zásoby naleznete na internetové adrese https://bagtobag.com.gr/ a jsou přístupné všem. Uživatelé mohou vyhledat další informace o každém produktu kliknutím na ikonu produktu.
Na https://bagtobag.com.gr/ garantuje včasné informování zákazníků o dostupnosti či nedostupnosti produktů, nenese však žádnou odpovědnost za jejich dostupnost.
Na https://bagtobag.com.gr/ vynakládá každý den veškeré možné úsilí, aby ke každému produktu poskytl všechny požadované informace (technické vlastnosti, ceny atd.). Abychom však omezili případné chyby, doporučujeme, abyste se na nás před dokončením nákupu obrátili v případech, kdy jsou ceny nebo jakákoli jiná charakteristika produktu mimo obvyklé a přiměřené.
Ceny uvedené v příslušných katalozích pod jednotlivými produkty jsou včetně DPH (23%), přičemž internetový obchod https://bagtobag.com.gr/si vyhrazuje právo upravit ceny, aniž by byla povinna informovat spotřebitele.

6. OBJEDNÁVÁNÍ VÝROBKŮ A OCHRANA SPOTŘEBITELE
Objednávky prostřednictvím internetového obchodu představují uzavření kupní smlouvy na dálku, které se řídí legislativním rámcem zákona 2251/1994 (v současném znění) a dodatků uvedených v PD 131/2003 (Věstník vlády A' 116/16.05.2003 XNUMX).

Uživatel má právo vstoupit do platné objednávky prostřednictvím internetového obchodu, pokud je způsobilý k právním úkonům v souladu s ustanoveními řeckého občanského zákoníku (pokud dovršil osmnáctý rok věku a není pod soudním řízením pomoc při uzavření kupní smlouvy). Objednávky mohou zadávat i zákonní zástupci právnických osob. BAG TO BAG si vyhrazuje právo požadovat vrácení peněz od nadřízeného nebo opatrovníka za jakékoli objednávky provedené právně nezpůsobilými osobami.

Vyhrazujeme si právo vyměnit/vrátit produkt(y) za jinou velikost, barvu nebo jiný produkt do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení zásilky od vás, pokud splňuje nezbytné podmínky.
Přečtěte si podrobně ZDE.

7. RŮZNÉ
Vyšší moc: Pokud z důvodu vyšší moci (např. špatné povětrnostní podmínky, stávky atd.) není možné dodat vám produkty v předem stanoveném čase, budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu, abyste nás mohli informovat pokud si přejete, za těchto podmínek, dokončení vaší objednávky. BAG TO BAG není odpovědný za žádnou situaci mimo svou vinu a udělá vše, co je v lidských silách, aby vám sloužil lépe.

V případech, kdy jste zadali online objednávku a po obdržení zjistíte, že některý produkt (nebo některé) v celkové objednávce chybí, kontaktujte nás, abychom mohli domluvit všechny požadované podrobnosti a zaslat vám produkty, které jste neobdrželi bez jakéhokoli dalšího poplatku.

Změna podmínek této smlouvy: The https://bagtobag.com.gr/ si vyhrazuje právo upravit nebo obnovit podmínky transakcí. Společnost se zavazuje aktualizovat tento text při jakékoli změně nebo doplnění podmínek.
V případě neobdržení objednaného zboží (a pokud od zadání objednávky uplynula nepřiměřeně dlouhá doba), kontaktujte prosím zástupce https://bagtobag.com.gr/ . Pro vaše nejlepší a nejrychlejší služby doporučujeme uvést speciální objednávkový kód, který byl zaslán na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při zadávání objednávky.